Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štúdia uskutočniteľnosti – Budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt ELECTRIK, s.r.o.
Kód impl. subjekt Súkromný sektor v poskytujúcej krajine
Geo lokácia Kyiv Oblast, UA
  Zemepisná dĺžka 30.5
  Zemepisná šírka 50.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 17.07.2020
Dátum ukončenia záväzku 28.02.2021
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom projektu je vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá bude popisovať spôsoby realizácie siete nabíjacích staníc pre elektromobily. Štúdia bude zahŕňať know-how spoločnosti nadobudnuté skúsenosťami z množstva úspešne realizovaných projektov na Slovensku. Užívateľovi bude poskytovať kompletný prehľad od technických postupov, projektových riešení a realizačných prípadov podľa národných noriem a medzinárodne uznávaného štandardu ZE Ready, ktorý spoločnosť získala ako prvá a zatiaľ aj jediná na Slovensku.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 10 000 € 0 €
2021 0 € 9 156 €
Spolu 10 000 € 9 156 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Výroba energie, obnoviteľné zdroje – viaceré technológie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štúdia uskutočniteľnosti – Budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štúdia uskutočniteľnosti – Budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily 9 156 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región