Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Apex Covid-19 Response

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Apex Agro processing Limited
Kód impl. subjekt Súkromný sektor v prijímajúcej krajine
Geo lokácia Nairobi, KE
  Zemepisná dĺžka 36.81667
  Zemepisná šírka -1.28333
Dátum zazmluvnenia záväzku 20.05.2020
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom je boj proti pandémie COVID-19.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 7 000 € 7 000 €
Spolu 7 000 € 7 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Základná zdravotná starostlivosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Apex Covid-19 Response voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Apex Covid-19 Response 7 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región