Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Assistance to SARS-CoV2 infected people in Pridnestrovie

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt ZÚ Kišiňov
Kód impl. subjekt Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine
Geo lokácia Tiraspolul Nou, MD
  Zemepisná dĺžka 29.57667
  Zemepisná šírka 46.83194
Dátum zazmluvnenia záväzku 10.07.2020
Dátum ukončenia záväzku 10.07.2021
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom mikrograntu je zlepšiť úroveň a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v špecializovanom gynekologicko-neonatologickom centre v Tiraspole, počas COVID-19 pandémie, zakúpením cca 40 ks dezinfekčných žiaričov a 4 ks monitorovacích prístrojov stavu pacienta na JIS.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2020 10 000 € 7 000 €
2021 0 € 3 000 €
Spolu 10 000 € 10 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Boj proti ochoreniu COVID-19 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Assistance to SARS-CoV2 infected people in Pridnestrovie voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Assistance to SARS-CoV2 infected people in Pridnestrovie 10 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región