Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Blood gas analyzer for intubated patients with COVID-19

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt Regional Clinical Infectious Disease Hospital
Kód impl. subjekt Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine
Geo lokácia Ukraine, UA
  Zemepisná dĺžka 32.0
  Zemepisná šírka 49.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 24.06.2021
Dátum ukončenia záväzku 23.06.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Mikrogrant je zameraný na zlepšenie materiálno-technického vybavenia nemocnice v Zakarpatsku, a to zakúpením analyzátora krvných plynov pre intubovaných pacientov na oddelení intenzívnej starostlivosti (najmä COVID-19 pacienti).

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 6 000 € 4 200 €
2022 0 € 1 800 €
Spolu 6 000 € 6 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Boj proti ochoreniu COVID-19 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Blood gas analyzer for intubated patients with COVID-19 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Blood gas analyzer for intubated patients with COVID-19 6 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región