Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Behavior Recharge of Social Responsibility

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt EDUPAC MGO
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine
Geo lokácia Republic of Moldova, MD
  Zemepisná dĺžka 28.58333
  Zemepisná šírka 47.25
Dátum zazmluvnenia záväzku 11.05.2021
Dátum ukončenia záväzku 08.06.2022
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom je zlepšenie podmienok zdravotnej starostlivosti v piatich miestnych zdravotných strediskách v Kišiňove.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2021 10 000 € 7 000 €
2022 0 € 3 000 €
Spolu 10 000 € 10 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Základná zdravotná starostlivosť 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Behavior Recharge of Social Responsibility voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Behavior Recharge of Social Responsibility 10 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región