Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

A healthy life for everyone

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Kosovo
Impl. subjekt Gruaja Hyjnore
Kód impl. subjekt Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine
Geo lokácia Gjilan, XK
  Zemepisná dĺžka 21.46986
  Zemepisná šírka 42.46045
Dátum zazmluvnenia záväzku 18.10.2022
Dátum ukončenia záväzku 18.06.2023
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľom mikrograntu je zvýšenie informovanosti dievčat, tehotných žien a matiek o reprodukčnom zdraví, dôležitosti hygieny, dojčenia a o starostlivosti o novorodencov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2022 10 000 € 7 000 €
Spolu 10 000 € 7 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Starostlivosť o reprodukčné zdravie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu A healthy life for everyone voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
A healthy life for everyone 7 000 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región