Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Materiálna HP Afganistan 2018/2

Základné informácie

Financujúci subjekt Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Prijímajúca krajina Afganistan
Impl. subjekt UEPS OS SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Islamic Republic of Afghanistan, AF
  Zemepisná dĺžka 66.0
  Zemepisná šírka 33.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 30.09.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Materiálna humanitárna pomoc poskytnutá Ústredím ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR v roku 2018 pre deti v Afganistane. Poskytnutá materiálna pomoc bola určená na pomoc deťom navštevujúcim základnú školu Mazar-e-Sharife v Afganistane pozostávajúca zo školskýh uniforiem.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 12 036 € 12 036 €
Spolu 12 036 € 12 036 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Pomoc a služby materiálnej podpory (Materiálna pomoc a súvisiace služby) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Materiálna HP Afganistan 2018/2 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Materiálna HP Afganistan 2018/2 12 036 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región