Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Materiálna HP Afganistan 2019 VIII

Základné informácie

Financujúci subjekt Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Prijímajúca krajina Afganistan
Impl. subjekt UEPS OS SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Islamic Republic of Afghanistan, AF
  Zemepisná dĺžka 66.0
  Zemepisná šírka 33.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 27.08.2019
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Materiálna humanitárna pomoc poskytnutá Ústredím ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR v roku 2019 pre deti v Afganistane - dodania školských rovnošiat a obuvi pre žiakov afganskej školy v Mezar -e-Sharif.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 31 920 € 31 920 €
Spolu 31 920 € 31 920 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Pomoc a služby materiálnej podpory (Materiálna pomoc a súvisiace služby) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Materiálna HP Afganistan 2019 VIII voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Materiálna HP Afganistan 2019 VIII 31 920 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región