Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2016/1

Základné informácie

Financujúci subjekt Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Prijímajúca krajina Bosna a Hercegovina
Impl. subjekt UEPS OS SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia Sarajevo, BA
  Zemepisná dĺžka 18.35644
  Zemepisná šírka 43.84864
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2016
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2016
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Materiálna humanitárna pomoc poskytnutá Ústredím ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR v roku 2016 pre Ministerstvo vnútra BaH

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2016 5 873 € 5 873 €
Spolu 5 873 € 5 873 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Pomoc a služby materiálnej podpory (Materiálna pomoc a súvisiace služby) 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2016/1 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2016/1 5 873 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región