Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Študijné pobyty MAAE Egypt 2013

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Prijímajúca krajina Egypt
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 16.04.2013
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Odborné stáže a vedecké návštevy zástupcov z Egypta v ÚJD SR realizované v spolupráci s MAAE v roku 2013

 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 5 000 € 5 000 €
Spolu 5 000 € 5 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nuclear power plants 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Študijné pobyty MAAE Egypt 2013 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Študijné pobyty MAAE Egypt 2013 5 000 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región