Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Študijné návštevy MAAE Tanzánia 2013

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Prijímajúca krajina Tanzánia
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 21.10.2013
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Odborné stáže a študijné pobyty zástupcov Tanzánie na ÚJD SR realizované v spolupráci s MAAE v roku 2013

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 12 500 € 12 500 €
Spolu 12 500 € 12 500 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nuclear power plants 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Študijné návštevy MAAE Tanzánia 2013 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Študijné návštevy MAAE Tanzánia 2013 12 500 €
Ostatné filtrované pomoci 1 040 712 182 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región