Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Študijné návštevy MAAE Ukrajina 2013

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad jadrového dozoru SR
Prijímajúca krajina Ukrajina
Impl. subjekt
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 06.05.2013
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Odborné stáže a študijné návštevy zástupcov Ukrajiny na ÚJD SR realizované v spolupráci s MAAE v r. 2013

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2013 2 000 € 2 000 €
Spolu 2 000 € 2 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nuclear power plants 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Študijné návštevy MAAE Ukrajina 2013 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Študijné návštevy MAAE Ukrajina 2013 2 000 €
Ostatné filtrované pomoci 877 589 531 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región