Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Moderný technický kabinet Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2020 2 000 € Fa search plus
Technické a nábytkové vybavenie učiteľských kancelárií Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2020 1 000 € Fa search plus
Ozvučenie haly školy Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2020 2 000 € Fa search plus
Výmena okien na základnej škole Maršala Tita v Padine (4.časť ) Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2020 5 000 € Fa search plus
Stavebná úprava budovy komunitného centra Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2020 10 000 € Fa search plus
Interaktívna tabuľa pre učebňu hudobnej kultúry Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2020 1 000 € Fa search plus
Úprava a čiastočná rekonštrukcia mládežníckeho centra vo Vojlovici Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2020 5 000 € Fa search plus
Výmena parketu v učebniach Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2020 4 000 € Fa search plus
Nákup plastových okien do učební biológie, chémie, fyziky a technického vzdelávania Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2020 7 000 € Fa search plus
Vynovovanie školského nábytku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2020 1 500 € Fa search plus
Výmena okien na škole Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2020 7 000 € Fa search plus
Obnova parketu v telocvični Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Srbsko 2020 2 000 € Fa search plus
309 záznamov (stránka 1 z 26)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
EURÓPA 22 323 232 €
Bilaterálne, bližšie neurčené 6 153 476 €
AFRIKA 2 561 777 €
ÁZIA 2 330 711 €
AMERIKA 10 360 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
ČINNOSTI SPOJENÉ S DLHOM 16 606 670 €
Sociálna infraštruktúra a služby 5 050 703 €
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 2 763 758 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 2 608 935 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 404 865 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 226 343 €
Utečenci v donorských krajinách 844 332 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 765 633 €
Výrobné odvetvia 584 470 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 284 647 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 159 200 €
TOVAROVÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ PODPORA 80 000 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo financií SR 19 211 301 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 448 990 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 573 375 €
Úrad ministerstva vnútra 2 553 731 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 48 453 €