Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Reconstruction of the ice rink Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Macedónsko 2021 9 974 € Fa search plus
Vyslanie expertky-dobrovoľníčky do Moldavska Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2021 1 118 € Fa search plus
Infuse and syringe pumps Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Indonézia 2021 1 342 € Fa search plus
Nature and Health – Good Future Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Čierna Hora 2021 2 779 € Fa search plus
Online platform-a mobile store in Guria Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2021 2 571 € Fa search plus
Rehabilitation of the football field in the village of Chrebalo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2021 7 000 € Fa search plus
Blood gas analyzer for intubated patients with COVID-19 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2021 4 200 € Fa search plus
Patients´appeal for palliative care Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Albánsko 2021 7 000 € Fa search plus
Podpora ekologických akcií v obci Oni prostredníctvom rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2021 48 150 € Fa search plus
Clean Cooking Energy for Samburu Girls Foundation Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2021 5 600 € Fa search plus
Podpora lokálnej demokracie a transparentnosti v Kosove Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Kosovo 2021 47 877 € Fa search plus
Podpora udržateľnosti projektov SlovakAid, realizovaných vo vysokoškolskom sektore Afganistanu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2021 0 € Fa search plus
355 záznamov (stránka 26 z 30)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 8 782 299 €
AFRIKA 7 771 890 €
EURÓPA 7 260 600 €
ÁZIA 6 970 211 €
AMERIKA 33 485 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 20 270 942 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 2 798 702 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 204 747 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 621 091 €
Výrobné sektory 1 225 466 €
POMOC SÚVISIACA SO ZADĹŽENOSŤOU 964 731 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 897 077 €
HUMANITÁRNA POMOC 566 061 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 249 902 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 19 766 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 9 421 518 €
Ministerstvo financií SR 6 032 914 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 965 453 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 555 350 €
Úrad ministerstva vnútra 2 719 385 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28 400 €
Ministerstvo životného prostredia SR 17 500 €