Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Projekt globálneho rozvojového vzdelávania "Aj my sme tu doma II" Ministerstvo spravodlivosti SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 30 000 € Fa search plus
Príspevok SR pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu v Afghanistane na rok 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Afganistan 2021 100 000 € Fa search plus
Príspevok SR do Osobitnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine 01.04.2021 - 31.03.2022 - 75% Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ukrajina 2021 68 425 € Fa search plus
Projekty Medzinárodného Vyšehradského fondu 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 650 000 € Fa search plus
Projekty Medzinárodného Vyšehradského fondu 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 320 000 € Fa search plus
5th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2021) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Turecko 2021 478 940 € Fa search plus
DFP špeciálny trustový fond pre podporu systému rezidentných koordinátorov 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 20 000 € Fa search plus
6th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2021) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Turecko 2021 478 940 € Fa search plus
MZVEZ Admin náklady 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 1 803 649 € Fa search plus
Príspevok SR na Medzinárodný výbor červeného kríža pre Afganistan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Afganistan 2021 100 000 € Fa search plus
Príspevok SR pre UNHCR na pomoc Venezuele 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Venezuela 2021 30 000 € Fa search plus
Zverenecký fond OSN na na prevenciu konfliktov a mediácie 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2021 30 000 € Fa search plus
355 záznamov (stránka 3 z 30)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 8 782 299 €
AFRIKA 7 771 890 €
EURÓPA 7 260 600 €
ÁZIA 6 970 211 €
AMERIKA 33 485 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 20 270 942 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 2 798 702 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 204 747 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 621 091 €
Výrobné sektory 1 225 466 €
POMOC SÚVISIACA SO ZADĹŽENOSŤOU 964 731 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 897 077 €
HUMANITÁRNA POMOC 566 061 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 249 902 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 19 766 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 9 421 518 €
Ministerstvo financií SR 6 032 914 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 965 453 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 555 350 €
Úrad ministerstva vnútra 2 719 385 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28 400 €
Ministerstvo životného prostredia SR 17 500 €