Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok CITES 2022 Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín Ministerstvo životného prostredia SR 2022 7 973 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2022 Program OSN pre životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR 2022 100 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre DCAF Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 15 000 € Fa search plus
  Finančný príspevok pre DCAF/ISSAF Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 15 000 € Fa search plus
  Music Camp for Young Virtuosos Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 4 879 € Fa search plus
  Digitalizácia základných a stredných škôl a zvýšenie digitálnej zručnosti učiteľov v kraji Machakos Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 360 000 € Fa search plus
  Rehabilitačná starostlivosť pre telesne postihnuté deti vnútorných presídlencov v Iraku Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 159 998 € Fa search plus
  Trust-building among children in multiethnic BiH Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 3 470 € Fa search plus
  Podpora využitia obnoviteľných zdrojov energie a budovanie kapacít v oblasti ochrany životného prostredia na Gruzínskej Technickej Univerzite Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 98 444 € Fa search plus
  Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri na strednú školu - fáza 3 Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 60 000 € Fa search plus
  Inštalácia analytických metód pre stanovenie organických znečisťujúcich zlúčenín v Centre pre ekotoxikologický výskum v Podgorici Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 34 557 € Fa search plus
  Zavedenie výroby a využitia slovenského pľúcneho ventilátora Q-vent pre „bridging“ terapiu pacientov s COVID-19 a jednoduché lekárske zákroky Univerzita, vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, výskumný ústav alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 51 441 € Fa search plus
  441 záznamov (stránka 1 z 37)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €