Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok ITU 2022 (MDV SR) Medzinárodná telekomunikačná únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2022 27 870 € Fa search plus
  Príspevok UPU 2022_2 (MDV SR) Svetová poštová únia Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2022 22 014 € Fa search plus
  Financovanie pozície slovenského poradcu vo Svetovej banke Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR 2022 370 000 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/BaH/Zatváranie kolektívnych centier Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2022 87 001 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu EÚ 2022 Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj Ministerstvo financií SR 2022 97 920 000 € Fa search plus
  Príspevok Slovenskej republiky do PRGT Medzinárodný menový fond - Zverenecký fond na znižovanie chudoby a podporu rastu Ministerstvo financií SR 2022 4 000 000 € Fa search plus
  Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu IFC Medzinárodná finančná korporácia Ministerstvo financií SR 2022 3 056 969 € Fa search plus
  Všeobecné a selektívne navýšenie kapitálu MBOR Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR 2022 2 067 848 € Fa search plus
  Študijná návšteva "Safe and Inclusive Border" z Ukrajiny Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2022 1 992 € Fa search plus
  Slovenský transformačný fond Rozvojový program OSN Ministerstvo financií SR 2022 1 147 553 € Fa search plus
  Príspevok MF SR na projekt "Certifikované školenie pre účtovníkov verejného sektora v Severnom Macedónsku, úroveň 2" Centrum excelentnosti v oblasti financií Ministerstvo financií SR 2022 100 000 € Fa search plus
  Čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v Európskej banke pre obnovu a rozvoj Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2022 32 856 € Fa search plus
  441 záznamov (stránka 1 z 37)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €