Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do UN CERF na rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Centrálny fond reakcie na mimoriadne udalosti 2018 30 000 € Fa search plus
  Príspevok do UNECSO IFCD 2018 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2018 4 500 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 7 396 € Fa search plus
  Príspevok do SSR DPKO OSN za rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 100 000 € Fa search plus
  Príspevok do OSN na rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR OSN 2018 3 200 931 € Fa search plus
  Príspevok MINUJUSTH 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 47 947 € Fa search plus
  Príspevok UNHCR 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 2018 10 000 € Fa search plus
  Príspevok UNFCCC 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2018 37 020 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2018 46 433 € Fa search plus
  Príspevok do ITL UN FCCC 2018 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2018 1 569 € Fa search plus
  Príspevok do UNDOF za rok 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2018 32 663 € Fa search plus
  Príspevok WMO 201 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2018 90 028 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 2 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €