Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
1.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 2.0 (2019) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Turecko 2019 620 807 € Fa search plus
2.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 2.0 (2019) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Turecko 2019 620 807 € Fa search plus
6.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 1.0 (2019) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Turecko 2019 451 798 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii a stretnutí ATI Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 1 769 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so stretnutím s KfW k zapájaniu súkromného sektora do rozvojovej soplupráce Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 4 023 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF 2019 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 2 104 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2019 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 747 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so účasťou na Výročnom zasadnutí Learn4Dev networku 2019 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 1 067 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2019 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 650 € Fa search plus
Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA 2019 Ministerstvo financií SR Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 1 863 € Fa search plus
Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2019 35 598 € Fa search plus
Aktívny občan – efektívny štát Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2019 20 277 € Fa search plus
372 záznamov (stránka 1 z 31)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 7 000 369 €
EURÓPA 6 695 941 €
AFRIKA 2 926 337 €
ÁZIA 2 468 770 €
AMERIKA 229 533 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 777 159 €
Sociálna infraštruktúra a služby 4 733 838 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 3 225 260 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 981 723 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 842 777 €
Výrobné odvetvia 1 086 894 €
Utečenci v donorských krajinách 778 883 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 717 265 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 133 123 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 44 028 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 072 650 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 691 398 €
Ministerstvo financií SR 3 489 186 €
Úrad ministerstva vnútra 2 201 791 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 30 323 €