IATI Súbory

IATI Súbory

Dáta publikované podľa štandardu IATI sú strojovo čitateľné a môžu byť využívané verejnosťou za predpokladu citovania ich zdroja. IATI správa o slovenskej ODA obsahuje informácie evidované v národnom systéme pre evidenciu a vykazovanie rozvojových tokov RIS.DEV. Ide o údaje na úrovni jednotlivých aktivít, tzn. projektov, ktorých implementácia prebiehala od roku 2015 (vrátane ukončených, resp. novo-zazmluvnených projektov).

Licencia CC BY

Slovenská republika je registrovaná v IATI, profil je možné nájst na tejto adrese: https://iatiregistry.org/publisher/slovakaid

Názov Reportovací rok Formát Stiahnuť XSD schéma
IATI activity file 2013, 2014, 2015, 2016, 20171) , 20182) XML Stiahnuť XSD schéma
1) vykázané pomoci za rok 2017 boli odoslané do OECD a neboli ešte OECD schválené
2) vykázané pomoci za rok 2018 boli odoslané do OECD a neboli ešte OECD schválené
Názov Formát Stiahnuť XSD schéma
IATI organization file XML Stiahnuť XSD schéma