Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  1.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 2.0 (2019) Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 620 807 € Fa search plus
  2.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 2.0 (2019) Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 620 807 € Fa search plus
  6.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 1.0 (2019) Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 451 798 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené s účasťou na konferencii a stretnutí ATI Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2019 1 769 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so stretnutím s KfW k zapájaniu súkromného sektora do rozvojovej soplupráce Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2019 4 023 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF 2019 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2019 2 104 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so zasadnutím partnerov a poradného orgánu CEF 2019 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2019 747 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na Výročnom zasadnutí Learn4Dev networku 2019 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2019 1 067 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Core Group Learn4Dev networku 2019 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2019 650 € Fa search plus
  Administratívne náklady spojené so účasťou na zasadnutí Riadiaceho výboru PEFA 2019 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2019 1 863 € Fa search plus
  Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 35 598 € Fa search plus
  Aktívny občan – efektívny štát MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 20 277 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 1 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €