Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok do Fondu nehmotného dedičstva UNESCO 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2017 3 017 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu svetového dedičstva UNESCO 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2015 3 042 € Fa search plus
  Príspevok do Fondu nehmotného dedičstva UNESCO 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2015 3 043 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2014 Úrad priemyselného vlastníctva SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2014 3 362 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2013 Úrad priemyselného vlastníctva SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2013 3 374 € Fa search plus
  Príspevok UNMIK 2014/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2015 3 486 € Fa search plus
  Príspevok WIPO 2017 Úrad priemyselného vlastníctva SR Svetová organizácia duševného vlastníctva 2017 3 489 € Fa search plus
  Príspevok MINUSTAH 2016-2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. 2016 3 491 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2017 3 566 € Fa search plus
  Príspevok do UNESCO 2017-3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru 2017 3 600 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2013 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2013 3 641 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2014 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2014 3 676 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 3 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €