Časové rady

Multilaterálna spolupráca

Multilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok IAEA 2016 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky 2016 176 050 € Fa search plus
  Príspevok MAAE TCF 2017 Úrad jadrového dozoru SR Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (iba príspevky do fondu technickej spolupráce) 2017 130 769 € Fa search plus
  Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (iba príspevky do zvláštnych fondov pre aktivity v oblasti technickej spolupráce) 2017 10 400 € Fa search plus
  Finančný príspevok do Fondu Dep. OSN pre politické záležitosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Odbor OSN pre politické otázky, Trustový fond na podporu politických záležitostí 2014 15 000 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre ISSAT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl 2016 59 359 € Fa search plus
  Príspevok UNFCCC 2013 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2013 6 490 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2014 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2014 3 676 € Fa search plus
  Príspevok Montreal Protokol 2015 Ministerstvo životného prostredia SR Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 2015 237 984 € Fa search plus
  Príspevok Montreal Protokol 2016 Ministerstvo životného prostredia SR Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu 2016 193 073 € Fa search plus
  Príspevok do UN FCCC 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Rámcový dohovor OSN o zmene klímy 2017 8 704 € Fa search plus
  Príspevok WMO 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Svetová meteorologická organizácia 2017 3 566 € Fa search plus
  Príspevok do UNEP 2017 Ministerstvo životného prostredia SR Program OSN pre životné prostredie 2017 46 153 € Fa search plus
  371 záznamov (stránka 3 z 31)

  Vyplatená suma 2013 - 2018 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 52 620 825 €
  2014 50 370 707 €
  2015 61 039 303 €
  2016 72 623 164 €
  2017 74 327 933 €
  2018 89 300 579 €