Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Skúsenosti z realizácie dôchodkovej reformy

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Moldavsko
Impl. subjekt Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Chişinău, MD
  Zemepisná dĺžka 28.8575
  Zemepisná šírka 47.00556
Dátum zazmluvnenia záväzku 27.03.2018
Dátum ukončenia záväzku 07.06.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Obsah a témy študijnej návštevy boli zamerané na presne vymedzené potreby kolegov z Moldavska a Gruzínska tykajúce sa reformy dôchodkového systému s dôrazom na budovanie 1. a 2. dôchodkového piliera, ktoré boli diskutované počas medzinárodnej konferencie o dôchodkovom systéme v Batumi (10.-11.5.2017).

Študijná návšteva bola spoločná pre kolegov z oboch krajín vzhľadom na spoločné výzvy a problémy, ktoré kolegovia z oboch krajín vysvetlili počas stretnutia so zástupcami zo Slovenskej republiky v Batumi v roku 2017.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti program plánovanej študijnej návštevy obsahoval témy, ktoré boli prediskutované a odsúhlasené kolegami z oboch krajín:

1) Návrh dôchodkového systému Slovenska – ako sa robila celková reforma – dobre skúsenosti, problémové otázky, na čo si dať pozor a vyhnúť sa chybám
2) Informácia o slovenskom dôchodkovom systéme(všetky piliere: 1., 2. a 3.)
3) Štruktúra schémy dôchodkové hospodárenia (II pilier)
4) Účastníci a prispievatelia – a kritériá ich hodnotenia v I. (povinnom) a II pilieri
5) Zbieranie a prehodnocovanie príspevkov a aplikovaného IT systémov;
6) Regulatívna inštitúcia a dohľad, zodpovednosti, povinnosti a práva
7) Administrácia dôchodkového systému a zodpovedností jednotlivých štátnych orgánov, zapojených do procesu
8) Formovanie systémov dôchodkové hospodárenia a hlavné výzvy v tomto procese
9) Inštitúcia (štátny orgán) zodpovedná za vynútiteľnosť dávok, nástroje a mechanizmy na vynucovanie/presadzovanie; správa dôchodkového systému a zodpovednosť rôznych orgánov zapojených do procesu
10) Manažment dôchodkových príjmov a princípy politiky investovania
11) Povolené a zakázané investície dôchodkových príjmov
12) Investičné limity a inštitúcia, ktorá ich definuje
13) Zodpovednosti a práva regulačného orgánu v procese - zodpovednosti, povinnosti a práva;
14) Bezpečnosť dôchodkových príjmov
15) Tretí pilier (o tento pilier majú záujem zamestnávatelia z GE a MD)
16) Ako posilniť spoluprácu medzi slovenskými inštitúciami a ich partnermi z Gruzínska a Moldavska, plán pre dlhodobú spoluprácu

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 5 524 € 5 524 €
Spolu 5 524 € 5 524 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika verejného sektora a administratívne riadenie 50.0 %
Politika zamestnanosti a administratívne riadenie 50.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Skúsenosti z realizácie dôchodkovej reformy voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Skúsenosti z realizácie dôchodkovej reformy 5 524 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región