Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 08.05.2018
Dátum ukončenia záväzku 09.05.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Náplňou zasadnutia Dozornej rady Centre of Excellence in Finance (CEF), ktoré sa konalo v macedónskom Skopje, bolo schvaľovanie materiálov o strategickom riadení a dlhodobom financovaní CEF, s výhľadom na zlepšenie fungovania organizácie v prospech efektívneho budovania kapacít v oblasti riadenia verejných financií v rozvojových krajinách.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 713 € 713 €
Spolu 713 € 713 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF 713 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región