Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so účasťou na konferencii HBOR

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 24.10.2018
Dátum ukončenia záväzku 25.10.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Administratívne náklady súvisiace s účasťou zástupkýň MF SR a EXIMBANKY SR na konferencii organizovanej Chorvátskou bankou pre obnovu a rozvoj (HBOR). Podujatie sa venovalo otázkam podpory exportu v kontecte meniacich sa podmienok v medzinárodnom obchode, osobitne v rozvojových krajinách. Na okraj konferencie sa uskutočnili rokovania s HBOR k výmene skúseností s procesom Pillar Assessmentu EÚ, po ktorého úspešnom absolvovaní bude môcť EXIMBANKA SR využívať zdroje Externého investičného plánu EÚ na realizáciu projektov v rozvojových krajinách.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 1 391 € 1 391 €
Spolu 1 391 € 1 391 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so účasťou na konferencii HBOR voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so účasťou na konferencii HBOR 1 391 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región