Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

Príspevok ILO 2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Impl. subjekt ILO
Kód impl. subjekt Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky
Popis projektu Príspevok ILO 2018
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Príspevok SR do ILO za rok 2018. ILO ponúka odbornú spoluprácu a pomoc v oblastiach odborného vzdelávania, pracovnej rehabilitácie a zamestnávania zdravotne postihnutých osôb, politiky zamestnanosti, pracovnej administratívy, riadenia, družstiev, malých a stredných posdnikov, štatistiky práce a podobne. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 525 846 € 525 846 €
Spolu 525 846 € 525 846 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Príspevok ILO 2018 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Príspevok ILO 2018 525 846 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región