Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Anglický jazyk a počítače v Katolíckej eparchii Adigrat 2

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Etiópia
Impl. subjekt eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Kód impl. subjekt MVO v donorskej krajine
Geo lokácia Federal Democratic Republic of Ethiopia, ET
  Zemepisná dĺžka 39.5
  Zemepisná šírka 9.0
Dátum zazmluvnenia záväzku 14.07.2017
Dátum ukončenia záväzku 31.01.2018
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Dobrovoľník sa bude venovať formálnemu a neformálnemu vyučovaniu anglického jazyka a počítačov pre deti a mladých, ako aj pre zamestnancov diecézy, ktorí pôsobia v jednotlivých rozvojových projektoch Dcér kresťanskej lásky (centrum pre deti zo znevýhodnených rodín, materská škola, základná škola a pod.). Dobrovoľník bude pripravovať okrem výučby práce na počítači aj iné voľnočasové aktivity pre deti podľa ich záujmov a schopností. S miestnymi vychovávateľmi a spolupracovníkmi sa podelí o metodiku práce s deťmi a mladými, ktorú na Slovensku rozvíja eRko. Okrem toho bude dobrovoľník vypomáhať pri administratívnej práci, komunikácii s európskymi partnermi, a pod., podľa aktuálnych potrieb projektového partnera. Počas mesiacov september a október navštívi viacero rozvojových projektov, ktoré v Etiópii podporilo eRko v rozličných častiach krajiny za účelom lepšieho a podrobnejšieho oboznámenia sa s rozvojovou prácou a jej dopadom na životy miestnych ľudí a komunít v Etiópii. Dobrovoľník tak získa lepšie porozumenie o úspechoch aj výzvach komunitného rozvoja v mestskom aj vidieckom prostredí. 

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2017 3 600 € 2 880 €
2018 0 € 52 €
Spolu 3 600 € 2 932 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Primárne vzdelanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Anglický jazyk a počítače v Katolíckej eparchii Adigrat 2 voči implementujúcemu subjektu a typu pomoci

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Anglický jazyk a počítače v Katolíckej eparchii Adigrat 2 2 932 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región