Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Počítače pre dievčenskú školu

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt St. Bridgids Girls High School Kimini
Kód impl. subjekt Miestna samospráva
Geo lokácia Nairobi, CD
  Zemepisná dĺžka 28.09918
  Zemepisná šírka -1.46438
Dátum zazmluvnenia záväzku 09.10.2018
Dátum ukončenia záväzku 09.04.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

nákup IT pre dievčenskú školu

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 3 254 € 2 278 €
Spolu 3 254 € 2 278 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Stredoškolské (sekundárne) vzdelanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Počítače pre dievčenskú školu voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Počítače pre dievčenskú školu 2 278 €
Ostatné filtrované pomoci 500 744 741 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región