Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Nákup drevených stolov Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 6 993 € Fa search plus
  Nákup počítačov Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 7 000 € Fa search plus
  Rekonštrukcia vody v MŠ v Causeni Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 6 987 € Fa search plus
  Udžme spolu mier Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 500 € Fa search plus
  Zlepšenie práce ČK Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 004 € Fa search plus
  Projekt knižnica Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 500 € Fa search plus
  Od nápadu po realzáciu- film pre mladých BaH Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 288 € Fa search plus
  Finančný príspevok na zabezpečenie a podporu chodu a rozvoja kapacít a vybavenie vzdelávacieho centra Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 10 000 € Fa search plus
  Zlepšeniť kvalitu čistoty mesta Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 000 € Fa search plus
  Rozvoj vzdelávania Verejné spoločnosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 6 981 € Fa search plus
  Pomoc pre ľudí s ALS Verejné spoločnosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 000 € Fa search plus
  Rekonštrukcia školy Aleks Buda Verejné spoločnosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 2 999 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 34 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €