Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Zariadenie pre školský kabinet Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 9 666 € Fa search plus
  Zariadenie pre ženskú výrobňu MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 7 000 € Fa search plus
  Zavedenie a rozvoj pestovania makadámií do Etiópie ako nový zdroj príjmu pre farmárov MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 150 000 € Fa search plus
  Zavedenie digitálnej platformy pre manažment lokálneho podnikateľského ekosystému so zameraním na udržateľnosť. Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 0 € Fa search plus
  Zavedenie odpadového systému v botanickej záhrade Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 2 812 € Fa search plus
  Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do vysokoškolského vzdelávania (GlobPost) Ostatné verejné organizácie v krajine donora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 6 179 € Fa search plus
  Zdieľanie skúseností a expertízy z oblasti ekológie, environmentalistiky a regionálneho rozvoja medzi Slovenskom a Gruzínskom Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 2 282 € Fa search plus
  Zdieľanie skúseností v oblasti zmeny klímy Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 5 281 € Fa search plus
  Zdieľanie skúseností z oblasti vodného hospodárstva a bezpečnosti vodných stavieb Verejné spoločnosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 5 952 € Fa search plus
  Zdravotná starostlivosť a nutričná podpora pre vnútorných utečencov v provincii Dohuk Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 39 998 € Fa search plus
  Zdravá voda pre Cherson Súkromný sektor v krajine poskytovateľa Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 30 000 € Fa search plus
  Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre matku a dieťa, Mapuordit MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 160 000 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 34 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €