Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Šírenie dobrovoľníctva v Gruzínsku Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu MVO v donorskej krajine 2013 430 € Fa search plus
  “Výmena skúseností pri digitalizácii verejnej správy (IT) medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou” Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Inštitúcia súkromného sektora 2018 0 € Fa search plus
  „Výmena najlepších skúseností v oblasti nelegálnej migrácie, prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi“ - workshop organizovaný Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2014 4 964 € Fa search plus
  2715 záznamov (stránka 227 z 227)

  Vyplatená suma 2013 - 2019 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 27 880 496 €
  2018 25 697 020 €
  2019 19 320 950 €