Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF 2019

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo financií SR
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Ministerstvo financií SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 04.06.2019
Dátum ukončenia záväzku 05.06.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Na výročnom stretnutí Dozornej rady CEF zástupcovia prediskutovali výsledky činnosti CEF za minulý rok, otázky týkajúce sa riadenia organizácie a témy vzdelávacieho programu na nasledujúce obdobie. Ako sprievodné podujatie sa konal okrúhly stôl k efektívnej spolupráci ministerstiev financií a centrálnych bánk v krajinách CEF konštituencie.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 2 104 € 2 104 €
Spolu 2 104 € 2 104 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Administratívne náklady 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF 2019 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Administratívne náklady spojené so zasadnutím Dozornej rady CEF 2019 2 104 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región