Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Štipendium

Základné informácie

Financujúci subjekt Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prijímajúca krajina Srbsko
Impl. subjekt Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic
Kód impl. subjekt Ústredná vláda
Geo lokácia Serbia, RS
  Zemepisná dĺžka 20.45998
  Zemepisná šírka 44.81892
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2019
Dátum ukončenia záväzku 31.12.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Výdavky na vládne štipendiá pre študentov z krajiny Srbsko na verejných vysokých školách v roku 2019

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 820 820 € 820 820 €
Spolu 820 820 € 820 820 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Vyššie vzdelanie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Štipendium voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Štipendium 820 820 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región