Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

EUBAM_MD-UA_2018

Základné informácie

Financujúci subjekt Úrad ministerstva vnútra
Prijímajúca krajina Bilaterálne, bližšie neurčené
Impl. subjekt Presidium of Police Forces of the SR
Kód impl. subjekt Donorská vláda
Geo lokácia
  Zemepisná dĺžka
  Zemepisná šírka
Dátum zazmluvnenia záväzku 01.01.2018
Dátum ukončenia záväzku
Mena EUR
Stav Schválené OECD

Popis

Cieľ misie: napomáhať pri zvyšovaní účinnosti a spolupráce moldavských a ukrajinských zložiek pri výkone hraničných a colných funkcií na spoločnej hranici s dôrazom na podnesterskú oblasť, zavádzanie európskych štandardov. EUBAM bude možné ukončiť po zavedení integrovaného systému manažmentu hraníc z oboch strán, čo sa odhaduje najskôr v roku 2015.

EUBAM má približne 220 medzinárodných členov.

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2018 75 900 € 75 900 €
Spolu 75 900 € 75 900 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Účasť v medzinárodných mierových operáciách 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu EUBAM_MD-UA_2018 voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
EUBAM_MD-UA_2018 75 900 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región