Detail spolupráce

Bilaterálna spolupráca

Spoločné programovanie v Keni

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Prijímajúca krajina Keňa
Impl. subjekt Self Help Africa
Kód impl. subjekt MEDZINÁRODNÉ MVO
Geo lokácia Nairobi, KE
  Zemepisná dĺžka 36.81667
  Zemepisná šírka -1.28333
Dátum zazmluvnenia záväzku 04.12.2019
Dátum ukončenia záväzku 06.12.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 625 000 € 625 000 €
Spolu 625 000 € 625 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Politika zamestnanosti a administratívne riadenie 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Spoločné programovanie v Keni voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Spoločné programovanie v Keni 625 000 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región