Detail spolupráce

Multilaterálna spolupráca

  • DEV
  • >
  • Multilaterálna spolupráca
  • >
  • Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT)

Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT)

Základné informácie

Financujúci subjekt Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Impl. subjekt DCAF-Geneva Centre for Security Sector Governance
Kód impl. subjekt Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl
Popis projektu Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT)
Dátum zazmluvnenia záväzku 17.12.2019
Dátum ukončenia záväzku 18.12.2019
Mena EUR
Stav Reportované do OECD

Popis

Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl/Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor (DCAF/ISSAT)

Záväzky a vyplatená suma (EUR)

Rok Záväzky Vyplatená suma
2019 25 000 € 25 000 €
Spolu 25 000 € 25 000 €

Rozdelenie sektorov

Názov sektoru Podiel
Nešpecifikované sektory 100.0 %

Štatistiky

Štatistiky zobrazujú pomer projektu Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) voči ostatným filtrovaným pomociam

Porovnanie podľa regiónu

Ostatné filtrované pomoci Vyplatená suma
Finančný príspevok na rok 2019 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT) 25 000 €
Ostatné filtrované pomoci 636 226 434 €
Porovnanie vyplatenej sumy Projekt/Región