Tabuľky a grafy

Bilaterálna spolupráca

Rozšírený filter - Bilaterálna spolupráca Základný filter - Bilaterálna spolupráca
Názov projektu Financujúci subjekt Krajina Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
Aktívný občan v Prezeti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Gruzínsko 2019 6 973 € Fa search plus
Analitická podpora pre Slovenské predsedníctvo v OBSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ukrajina 2019 6 440 € Fa search plus
Angels Center of Hope Foundation Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2019 2 400 € Fa search plus
Auto pre rehabilitačné centrum Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2019 3 000 € Fa search plus
Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2019 70 693 € Fa search plus
Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Moldavsko 2019 16 344 € Fa search plus
Budovanie kapacít rôznorodých aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Bilaterálne, bližšie neurčené 2019 27 456 € Fa search plus
Budovanie kapacít v oblasti manažmentu kvality ovzdušia - účasť expertov Západného Balkánu na Clean Air Forum 2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Európa, regionálny/viac krajín 2019 2 578 € Fa search plus
Budovanie kapacít v oblasti projektového manažmentu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Tanzánia 2019 0 € Fa search plus
Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Afganistan 2019 90 000 € Fa search plus
Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2019 64 613 € Fa search plus
Budovanie mieru cez praktické zručnosti Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Keňa 2019 44 700 € Fa search plus
372 záznamov (stránka 2 z 31)

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 7 000 369 €
EURÓPA 6 695 941 €
AFRIKA 2 926 337 €
ÁZIA 2 468 770 €
AMERIKA 229 533 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
VLÁDA A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ 4 777 159 €
Sociálna infraštruktúra a služby 4 733 838 €
NEPRIDELENÉ / NEŠPECIFIKOVANÉ 3 225 260 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 1 981 723 €
HUMANITÁRNA POMOC 1 842 777 €
Výrobné odvetvia 1 086 894 €
Utečenci v donorských krajinách 778 883 €
INÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY 717 265 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 133 123 €
MULTISEKTOROVÉ/PRIEREZOVÉ TÉMY 44 028 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 072 650 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 691 398 €
Ministerstvo financií SR 3 489 186 €
Úrad ministerstva vnútra 2 201 791 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 30 323 €