Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  2.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 2.0 (2019) Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 620 807 € Fa search plus
  Príspevok do Rady Európy 2019 Rada Európy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 475 315 € Fa search plus
  Príspevok do OSN na rok 2020 OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 464 326 € Fa search plus
  6.splátka do nástroja EÚ pre utečencov v Turecku FriT 1.0 (2019) Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 451 798 € Fa search plus
  Dohoda o správe príspevku medzi SR, IBRD a IDA na program PEFA - Fázu V Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj Ministerstvo financií SR 2019 451 304 € Fa search plus
  Projekty Medzinárodného Vyšehradského fondu 2019 Iné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 408 190 € Fa search plus
  Ročný príspevok SR - Partnerstvo SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja 2018-2021 Rozvojový program OSN Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 368 300 € Fa search plus
  Príspevok Montreal Protokol 2019 Multilaterálny fond pre implementáciu Montrealského protokolu Ministerstvo životného prostredia SR 2019 364 077 € Fa search plus
  Príspevok do FAO na rok 2020 (RIS 0900105) Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2019 340 968 € Fa search plus
  Príspevok ILO 2019 Medzinárodná organizácia práce - štatutárne príspevky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2019 302 273 € Fa search plus
  Príspevok SR - Partnerstvo SR a UNDP pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja 2018-2021 Rozvojový program OSN Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 275 340 € Fa search plus
  Spolupráca v rámci projektu USAID "My Community" realizovaného v Moldavsku, v nadväznosti na Memorandum o porozumení medzi MZVaEZ SR a USAID MULTILATERÁLNE ORGANIZÁCIE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 272 007 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 2 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €