Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok WHO 2019 prvá platba Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky Ministerstvo zdravotníctva SR 2019 266 709 € Fa search plus
  Príspevok WHO 2019 druhá platba Svetová zdravotnícka organizácia - štatutárne príspevky Ministerstvo zdravotníctva SR 2019 263 654 € Fa search plus
  EUMM Gruzínsko 2019 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 261 023 € Fa search plus
  Príspevok do OSN na rok 2020 (druhá časť) OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 257 210 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Srbsko Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2019 249 650 € Fa search plus
  Slovenský fond pre inkluzívny rast/RB RE/ Bosna a Hercegovina Rozvojová banka Rady Európy Ministerstvo financií SR 2019 220 000 € Fa search plus
  EULEX Kosovo 2019 Donorská vláda Úrad ministerstva vnútra 2019 193 295 € Fa search plus
  Príspevok IAEA 2019 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu - štatutárne príspevky Úrad jadrového dozoru SR 2019 176 853 € Fa search plus
  Rozšírenie kapacity základnej školy Filip Neri s perspektívou strednej školy - fáza 2 Donorská vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 174 999 € Fa search plus
  Zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obcí Bášika a Bahzani MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 160 000 € Fa search plus
  Starostlivosť o reprodukčné zdravie,manažment prípadov SGBV pre sýrskych utečencov a vnútorne vysídlených ľudí v oblastiach Baalbek Hermel v Libanone MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 160 000 € Fa search plus
  Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti pre matku a dieťa, Mapuordit MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 160 000 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 3 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €