Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok UNISFA 2019 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 12 818 € Fa search plus
  Príspevok UNAMID 2019 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 20 024 € Fa search plus
  Príspevok do mierových misií MINURSO 2/2019 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 2 316 € Fa search plus
  Príspevok do Rady Európy 2019 Rada Európy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 475 315 € Fa search plus
  Príspevok MINUJUSTH 2019 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 4 479 € Fa search plus
  Dobrovoľný príspevok pre WFP 2019 Svetový potravinový program Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 13 448 € Fa search plus
  UN OCHA príspevok 2019 zameraný na Mozambik, Zimbabwe, Malawi Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 20 000 € Fa search plus
  Platba do Fondu svetového nehmortného dedičstva rozpočtu na r. 2019 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 2 684 € Fa search plus
  Detský fond OSN 2019 Detský fond OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 10 000 € Fa search plus
  OBSE ExB projekt: Inventarizácia a hodnotenie skládok nebezpečného odpadu v Arménsku a Gruzínsku Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 10 000 € Fa search plus
  UNMISS - Južný Sudán 1.1.2019-15.03.2019 Sekcia OSN pre mierové operácie (iba UNIFIL, MINURSO, UNOMIG (ukončené v júni 2009), UNMIK, MONUSCO (pred júlom 2010 MONUC), UNMIL, UNOCI, MINUSTAH, UNMIS (ukončené v júli 2011), UNMIT, UNAMID, MINURCAT (ukončené v decembri 2010), UNIFSA, UNMISS]. Príspevky jednotlivých misií zaznamenané v CRS++. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 30 006 € Fa search plus
  Príspevok SR do OBSE - osobitná monit. misia - Ukrajina apríl 2018-marec 2019 (príspevok MZVEZ SR) Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 23 530 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 33 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €