Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Inštalácia počítačov Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 4 129 € Fa search plus
  Stolné počítače pre Makunda ZŠ Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 5 000 € Fa search plus
  Viacúčelové športové ihrisko Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 7 000 € Fa search plus
  Postele pre zdravotné stredisko Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 7 000 € Fa search plus
  Okresný program Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 2 858 € Fa search plus
  Gruzínsko a Slovensko: dve cesty k demokracii Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 572 € Fa search plus
  Rekonštrukcia vodovodného systému v Voronkovo Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 000 € Fa search plus
  Zlepšiť sanitárne podmienky v Gymnáziu v Sarateni Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 000 € Fa search plus
  Nákup zariadenia pre školskú kuchyňu Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 7 000 € Fa search plus
  VT pre Makueni oblasť Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 500 € Fa search plus
  Vybudovanie skleníkov Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 805 € Fa search plus
  Objavuj Pankisi Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 2 562 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 34 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €