Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Príspevok UNESCO World Heritage Fund 2019 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 2 684 € Fa search plus
  Príspevok SR do rozpočtu UNESCO na rok 2019 Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 140 921 € Fa search plus
  Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov 2019 Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 10 000 € Fa search plus
  Príspevok na odmínovanie a pomoc obyvateľstvu v Iraku na rok 2019 Centrum OSN pre odstraňovanie mín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 16 759 € Fa search plus
  OBSE ExB projekt 2019: Posilnenie ekonomického postavenia žien v regióne Syunik a ďalších arménskych regiónoch Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 10 000 € Fa search plus
  OBSE ExB projekt 2019: Vysoká škola pre personál riadenia hraníc 2018-2021 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 10 000 € Fa search plus
  Budovanie ukrajinských kapacít v oblasti humanitárneho odmínovania Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 55 000 € Fa search plus
  Projekty Medzinárodného Vyšehradského fondu 2019 Iné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 408 190 € Fa search plus
  Príspevok SR do ISTA 2019 Medzinárodná asociácia pre testovanie osív Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2019 17 910 € Fa search plus
  Technická asistencia Kirgizsku v oblasti potravinových databáz Ústredná vláda Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2019 16 459 € Fa search plus
  Technická asistencia Albánsku v oblasti potravinových databáz Ústredná vláda Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2019 13 864 € Fa search plus
  Príspevok do FAO na rok 2020 (RIS 0900105) Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 2019 340 968 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 35 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €