Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Aktívný občan v Prezeti MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 6 973 € Fa search plus
  Analitická podpora pre Slovenské predsedníctvo v OBSE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 6 440 € Fa search plus
  Angels Center of Hope Foundation Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 2 400 € Fa search plus
  Auto pre rehabilitačné centrum Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 3 000 € Fa search plus
  Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 70 693 € Fa search plus
  Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Moladvskej republike Donorská vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 16 344 € Fa search plus
  Budovanie kapacít rôznorodých aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 27 456 € Fa search plus
  Budovanie kapacít v oblasti manažmentu kvality ovzdušia - účasť expertov Západného Balkánu na Clean Air Forum 2019 Ústredná vláda Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 2 578 € Fa search plus
  Budovanie kapacít v oblasti projektového manažmentu MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 0 € Fa search plus
  Budovanie kapacít v sektore vysokých škôl Afganistanu INŠTITÚCIE VEREJNÉHO SEKTORA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 90 000 € Fa search plus
  Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení Ostatné verejné organizácie v krajine donora Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 64 613 € Fa search plus
  Budovanie mieru cez praktické zručnosti MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 44 700 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 2 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €