Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca
Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Budovanie riadiacich, koordinačných a implementačných kapacít aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 25 000 € Fa search plus
  Budovanie ukrajinských kapacít v oblasti humanitárneho odmínovania Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 55 000 € Fa search plus
  Cateringové služby pracovné príležitosti žien Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 996 € Fa search plus
  Daňové kontroly bez hraníc - poskytnutie slovenskej expertízy 2019 Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2019 3 000 € Fa search plus
  Detský fond OSN 2019 Detský fond OSN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2019 10 000 € Fa search plus
  Digitálna infraštruktúra MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 6 948 € Fa search plus
  Dobrovoľníci v akcii Vláda príjemcu Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 6 973 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 7 280 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Antimalnutričné centrum v Kibeho Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 440 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Lesotho, Ha Buasono MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 14 400 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Lesotho, St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 440 € Fa search plus
  Dobrovoľník 1 pre Malindi Univerzita, vysoká škola alebo iná školiaca inštitúcia, výskumná inštitúcia alebo think-tank Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2019 1 440 € Fa search plus
  458 záznamov (stránka 3 z 39)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 78 603 346 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7 712 751 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 142 650 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 2 419 151 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 322 831 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 792 633 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 686 118 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 530 363 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 427 341 €
  Úrad jadrového dozoru SR 309 547 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 302 273 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 64 320 €
  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 42 969 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 686 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €