Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Materiálna HP Bosna a Hercegovina 2019_1-2 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Donorská vláda 2019 8 124 € Fa search plus
  MHP Severné Macedónsko 2021 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Ústredná vláda 2021 100 000 € Fa search plus
  UNMS Študijné pobyty 2013 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Donorská vláda 2013 6 600 € Fa search plus
  UNMS Študijné pobyty 2015 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Donorská vláda 2015 5 500 € Fa search plus
  Moderný technický kabinet Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miestna samospráva 2020 2 000 € Fa search plus
  Technické a nábytkové vybavenie učiteľských kancelárií Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miestna samospráva 2020 1 000 € Fa search plus
  Ozvučenie haly školy Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miestna samospráva 2020 2 000 € Fa search plus
  Výmena okien na škole v Selenči Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine 2021 4 000 € Fa search plus
  Elektronické učebnice aj pre slovenské deti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine 2021 4 000 € Fa search plus
  Adaptácia miestností Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ostatné 2022 17 000 € Fa search plus
  Renovácia budovy Matice slovenskej v Bielom Blate Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine 2022 9 000 € Fa search plus
  Zabezpečenie didaktických pomôcok pre žiakov v Srbsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Iné verejné subjekty v prijímajúcej krajine 2022 54 400 € Fa search plus
  3686 záznamov (stránka 2 z 308)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €
  2022 38 757 008 €