ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Moderná rozvojová spolupráca vznikla s cieľom riešiť prehlbujúce sa nerovnosti v životnej úrovni medzi krajinami, a ich dôsledky v rámci prepojeného globálneho sveta. Zastrešujúcou globálnou stratégiou rozvojovej spolupráce je Agenda 2030 a ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs), prijaté OSN v roku 2015. Oblasť rozvoja významne formuje OECD, ktorá stanovuje princípy a štandardy poskytovania pomoci a monitoruje aktivity a výdavky donorských krajín na tzv. oficiálnu rozvojovú pomoc (Official Development Assistance, ODA). Povinnosťou Slovenska, ako členskej krajiny OECD a Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, je transparentné zdieľanie informácií o rozvojovej spolupráci. Údaje na tejto stránke vychádzajú zo štatistických dát každoročne zasielaných OECD.

Údaje o oficiálnej rozvojovej pomoci
Slovenskej republiky za rok 2021

Vyplatená suma podľa regiónov

Región Vyplatená suma
Bilaterálne, bližšie neurčené 8 782 299 €
AFRIKA 7 771 890 €
EURÓPA 7 260 600 €
ÁZIA 6 970 211 €
AMERIKA 33 485 €

Vyplatená suma podľa sektorov

Sektor Vyplatená suma
Sociálna infraštruktúra a služby 20 270 942 €
NEROZDELENÉ/ NEŠPECIFIKOVANÉ 2 798 702 €
ADMINISTRATÍVNE NÁKLADY DONOROV 2 204 747 €
Hospodárska infraštruktúra a služby 1 621 091 €
Výrobné sektory 1 225 466 €
POMOC SÚVISIACA SO ZADĹŽENOSŤOU 964 731 €
UTEČENCI V DONORSKÝCH KRAJINÁCH 897 077 €
HUMANITÁRNA POMOC 566 061 €
MULTISEKTOROVÁ/PRIEREZOVÁ 249 902 €
KOMODITNÁ POMOC A VŠEOBECNÁ PROGRAMOVÁ POMOC 19 766 €

Vyplatená suma Bi-Multi

Bi / Multi Vyplatená suma
Multilaterálna 100 388 418 €
SK bilaterálna 24 289 375 €
Bilaterálna, vyhradené príspevky pre MO 6 260 292 €
Bilaterálna, všeob. príspevky pre MVO / PPP 268 818 €

Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

Poskytovateľ Vyplatená suma
Ministerstvo zdravotníctva SR 9 421 518 €
Ministerstvo financií SR 6 032 914 €
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 965 453 €
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 4 555 350 €
Úrad ministerstva vnútra 2 719 385 €
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 500 115 €
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 397 850 €
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky 100 000 €
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 50 000 €
Ministerstvo spravodlivosti SR 30 000 €
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28 400 €
Ministerstvo životného prostredia SR 17 500 €