Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  3rd installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2020) Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2020 806 803 € Fa search plus
  4th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2020) Európska komisia - Podiel rozpočtu na rozvojovú spoluprácu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2020 806 802 € Fa search plus
  Accessible COVID19 testing for the population of Transcarpathia Iné Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 7 925 € Fa search plus
  Action against COVID-19 - sewing masks MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 9 204 € Fa search plus
  Administratívne náklady súvisiace s aktivitami PSLO Donorská vláda Ministerstvo financií SR 2020 15 400 € Fa search plus
  Agropotravinársky inkubátor ako katalyzátor podnikateľských inovácií v regiónoch Moldavska (akronym AFB Inkubátor) MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 139 375 € Fa search plus
  Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21 MVO v donorskej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 49 920 € Fa search plus
  Analitická podpora pre Slovenské predsedníctvo v OBSE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 2 752 € Fa search plus
  Apex Covid-19 Response Súkromný sektor v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 7 000 € Fa search plus
  Appeal for support in Surge capacity of the COVID-19 Isolation centers in Kiliffi County Miestna samospráva Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 10 000 € Fa search plus
  Assistance to SARS-CoV2 infected people in Pridnestrovie Ostatné verejné organizácie v prijímajúcej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 7 000 € Fa search plus
  Association for life & Peace- Equipment to Fight COVID-19 MVO v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2020 9 921 € Fa search plus
  384 záznamov (stránka 1 z 32)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 102 639 498 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 9 242 734 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 5 513 990 €
  Úrad ministerstva vnútra 2 676 179 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 381 431 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 736 656 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 610 091 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 528 201 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 501 249 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 338 983 €
  Úrad jadrového dozoru SR 304 426 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 106 775 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 55 500 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 47 473 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 829 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 700 €