Tabuľky a grafy

Celková spolupráca

Celková spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Realizátor Financujúci subjekt Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  1.platba - Partnerstvo UNDP a SR: Efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja na roky 2022 - 2024 Rozvojový program OSN Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 300 000 € Fa search plus
  2.platba - Partnerstvo UNDP a SR: Efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja na roky 2022 - 2024 Rozvojový program OSN Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 307 144 € Fa search plus
  2nd phase of Healthy Environment for Next Generation MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 4 480 € Fa search plus
  4. platba Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a I. dodatku k zmluve MEDZINÁRODNÁ MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 312 500 € Fa search plus
  7th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2022) Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 471 654 € Fa search plus
  8th installment to EU Facility for Refugees in Turkey FriT (2022) Európska komisia – časť rozpočtu určená na rozvoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2022 471 654 € Fa search plus
  A healthy life for everyone Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 7 000 € Fa search plus
  A sweet solution to saving threatened forest and species - honey production in Dakatcha key Biodiversity Area MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE (MVO) A OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 7 000 € Fa search plus
  Access to education for children with disabilities Mimovládna organizácia so sídlom v rozvojovej krajine Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 2022 2 500 € Fa search plus
  Adaptácia miestností Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci Ostatné Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2022 17 000 € Fa search plus
  Administratívne náklady MV SR na rozvojovú spoluprácu 2022 Ústredná vláda Úrad ministerstva vnútra 2022 82 332 € Fa search plus
  Administratívne náklady MŽP SR na rozvojovú spoluprácu 2022 Ústredná vláda Ministerstvo životného prostredia SR 2022 17 500 € Fa search plus
  441 záznamov (stránka 1 z 37)

  Vyplatená suma podľa poskytovateľov – Celková spolupráca

  Poskytovateľ Vyplatená suma
  Ministerstvo financií SR 121 455 488 €
  Ministerstvo zdravotníctva SR 15 467 715 €
  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 7 632 153 €
  Úrad ministerstva vnútra 6 321 882 €
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 5 386 576 €
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 855 389 €
  Ministerstvo životného prostredia SR 1 615 679 €
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 242 717 €
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 751 582 €
  Úrad jadrového dozoru SR 322 518 €
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 321 799 €
  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 293 450 €
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 248 127 €
  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 128 700 €
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 49 884 €
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu 25 000 €
  Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 992 €