Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo WWW.SLOVAKDEV.SK je nosným sídlom prezentačnej vrstvy RIS.DEV – informačného systému na evidenciu a štatistické vykazovanie rozvojových tokov poskytovaných Slovenskou republikou. Predmetné webové sídlo spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.312/2010 Z.z..

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri Java a JavaScript sekvenciách. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Súbory na tomto sídle sú publikované vo formáte *.PDF a umožňujú získať informácie z detailu rozvojovej pomoci vo forme tlačového reportu. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.XLSX, ktoré je možné otvoriť a editovať v nástrojoch MS OFFICE, prípadne iných open source aplikáciách a *.XML, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch. Taktiež je na tomto sídle možné stiahnuť tabuľky vo formáte *.CSV, ktoré obsahujú kompletné údaje o rozvojovej pomoci poskytovanej Slovenskou republikou (za jednotlivé kalendárne roky) tak, ako boli dáta vykázané pre OECD, t.j. vo forme CRS++ dátových súborov. Postup na importovanie CRS++ súborov do formátu *.XLS je k dispozícii v sekcii Na stiahnutie.

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu dostupnú na www.datacentrum.sk.

Prevádzkovateľom a správcom obsahu je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Technickým prevádzkovateľom webu je Datacentrum.