Časové rady

Bilaterálna spolupráca

Bilaterálna spolupráca

Aktivity, na ktoré sa nevzťahuje slobodný prístup k informáciám, nie sú na stránke zverejnené.

Vybrané kritériá:
  Názov projektu Financujúci subjekt Kód impl. subjektu Rok vykazovania Vyplatená suma Viac
  Štúdijná návšteva pre mongolské Generálne riaditeľstvo daňovej správy Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 1 350 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva pre Radu hospodárskej súťaže Moldavska Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2015 100 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva kubánskej delegácie Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 1 690 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva delegácie z Albánska (Min. ekonomického rozvoja, obchodu a podnikania) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2015 3 094 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva Ministerstva štátnej správy a samosprávy Srbskej republiky Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2016 100 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva Ministerstva financií Srbskej republiky Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2017 1 500 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva Ministerstva financií Albánska Ministerstvo financií SR Donorská vláda 2020 1 130 € Fa search plus
  Štúdijná návšteva - výmena skúseností z digitalizácie múzejných zbierok Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Donorská vláda 2015 4 042 € Fa search plus
  Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v Nigérii Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Súkromný sektor v poskytujúcej krajine 2021 0 € Fa search plus
  Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v Nigérii Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Súkromný sektor v poskytujúcej krajine 2022 10 000 € Fa search plus
  Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Súkromný sektor v poskytujúcej krajine 2019 0 € Fa search plus
  Štúdia uskutočniteľnosti – Schéma mobility moldavských študentov IT na účel transferu mäkkých a tvrdých zručností v oblasti IT Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Súkromný sektor v poskytujúcej krajine 2020 9 997 € Fa search plus
  3686 záznamov (stránka 2 z 308)

  Vyplatená suma 2013 - 2022 (v tis. EUR)

  Rok Vyplatená suma
  2013 11 959 306 €
  2014 12 279 254 €
  2015 15 511 776 €
  2016 21 029 803 €
  2017 30 811 174 €
  2018 27 456 410 €
  2019 19 320 950 €
  2020 33 379 556 €
  2021 30 818 485 €
  2022 38 757 008 €